Hulp bij Faexit

Landelijk loopt het project FAEXIT, om de fax “uit de zorg” te krijgen. In Amsterdam wordt de uitfasering uitgevoerd en ondersteund door de Sigra. Het streven is om 31 december 2023 geen fax meer te gebruiken in de Amsterdamse zorg. De Sigra biedt individuele hulp aan voor huisartspraktijken die problemen ondervinden of niet weten waar te beginnen. Praktijken die daar interesse in hebben, kunnen dat kenbaar maken bij projectleider Lisanne Notenboom, lnotenboom@sigra.nl.