Huisarts kan hartpatiënten verwijzen voor tele-hartrevalidatie

De Harteraad en de Hartstichting lieten op 14 mei jl. in een persbericht weten dat ruim 30.000 patiënten sinds de coronamaatregelen geen hartrevalidatie meer kunnen volgen. Zij roepen daarom ziekenhuizen en hartrevalidatiecentra op om hartrevalidatie op afstand aan te bieden, https://www.hartstichting.nl/nieuws/oproep-zet-hartrevalidatie-op-afstand-in.

Wat is hartrevalidatie eigenlijk?
De fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, cardioloog, verpleegkundige en maatschappelijk werker werken met elkaar samen bij de behandeling van een patiënt. Het effect van hartrevalidatie is enorm: 35 procent sterftereductie in vier jaar tijd. Het is dus zeer belangrijk dat de zorg voor deze patiëntenpopulatie tijdens de coronacrisis niet stopt. Helaas is dat wel gebeurd omdat hartpatiënten momenteel niet met groepjes in een afgesloten ruimte kunnen sporten. De gevolgen zijn vergaand: Volgens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), Gupta Strategists en de Value Based Healthcare-researchafdeling van Medtronic kan de zeer noodzakelijke focus op coronazorg in maart en april tot wel 100.000 levensjaren kosten bij mensen met hart- en vaataandoeningen. De NVVC, de Harteraad en de Hartstichting willen dan ook dat hartrevalidatie snel weer wordt opgepakt.

Telerevalidatie de oplossing
De Hartstichting, het Benefit-consortium (www.benefitathome.nl) en de Harteraad hebben nu de handen ineengeslagen en bieden patiënten via ziekenhuizen, revalidatiecentra en huisartsen een oplossing aan: tele-hartrevalidatie.

Zo moet tele-hartrevalidatie beschikbaar komen voor alle hartpatiënten. Daarmee kan de zorg voor deze patiëntenpopulatie ondanks de nog altijd voortdurende coronacrisis doorgang vinden, waarbij voor de patiënt alle disciplines in één aanpak en app worden ontsloten.

Huisartsen verwijzen voor hartrevalidatie
Belangrijk voor u om te weten is dat u als huisarts ook patiënten kunt verwijzen met een indicatie voor (tele)hartrevalidatie. U kunt uw patiënt via zorgdomein verwijzen (zoek op Cardiovitaal) of de patiënt kan zichzelf aanmelden via https://www.benefitathome.nl/voor-patienten/ nadat u hem of haar een verwijzing heeft gegeven.

Leest u aub eerst de inclusiecriteria voor telerevalidatie goed na alvorens u verwijst.

Bericht van Cardiovitaal