Hoera! FGM wordt vergoed

Het is gelukt! Mensen met diabetes die intensieve insulinetherapie volgen, kunnen een flash glucosesensor (FGM) vergoed krijgen. Zorginstituut Nederland maakte dit onlangs bekend in hun definitieve standpunt over de vergoeding van de FGM.

Voor mensen met intensieve insulinetherapie bestaat er nu een beter alternatief: een flash sensor die het dagelijks meerdere keren per dag vingerprikken vervangt en die de gebruiker ook nog eens meer inzicht geeft in zijn of haar bloedsuikerwaarden. Dit leidt tot meer kwaliteit van leven, minder hypo’s, meer vertrouwen in jezelf en van je omgeving.

Vergoed vanuit de basisverzekering

De FGM wordt per 10 december 2019 vergoed vanuit de basisverzekering voor mensen met intensieve insulinetherapie. Zij moeten voor hun zelfmanagement minimaal vier keer per dag in hun vinger prikken om hun bloedglucose waarde te bepalen. Het Zorginstituut heeft in haar overwegingen meegenomen dat deze handeling door pijn en ongemak vaak niet lukt. Daarom is het geen voorwaarde meer dat mensen vier keer per dag vingerprikken.

Wel is het een voorwaarde dat mensen een intensief insulineschema volgen, met minstens vier keer per dag insuline (een keer basaal en minimaal drie keer snelwerkende insuline) of een insulinepomp hebben. En dat zij in staat zijn tot zelfmanagement met behulp van de FGM. Zij kunnen met hun arts overleggen of ze baat hebben bij een FGM. Het Zorginstituut stelt in haar standpunt ook dat er kwaliteitseisen moeten komen op basis waarvan zorgverleners de FGM kunnen voorschrijven.

Bij de aanvraag van de FGM bij de zorgverlener maak je volgens deze eisen afspraken over het gebruik van de flash sensor. Denk hierbij aan behandeldoelen die je opstelt met je zorgverlener, het plannen van evaluatiemomenten en het volgen van een gebruikerstraining. Als gebruiker van de FGM moet je namelijk in staat zijn om de data op de sensor goed af te lezen en ernaar te handelen.

De Rondetafel Diabeteszorg werkt de kwaliteitseisen komende tijd verder uit. In de tussentijd is het aan zorgverleners en patiënten om de kwaliteitseisen (behandeldoel, zelfmanagement, training en evaluatie) samen in te vullen.