Het OPERA project: een onderzoek naar Optimaal, PERsoonsgericht Antidepressiva gebruik

Waarom het OPERA project

In Nederland gebruiken ruim 150.000 mensen met een depressie langer dan een jaar antidepressiva. Onderzoek toont aan dat het zinvol is om antidepressiva te blijven gebruiken als de depressieve klachten sterk verminderen of weg zijn, om terugval te voorkomen. Maar er is nog veel onduidelijkheid of, wanneer en bij wie antidepressiva afgebouwd kunnen worden.

Doel

Met het OPERA project willen we meer duidelijkheid krijgen over het afbouwen van antidepressiva. Centraal staat de vraag: maakt het voor de recidiefkans op een depressie en voor het succesvol afbouwen van AD uit of je na herstel van een depressie vroeg (vier maanden na het bereiken van remissie) of juist later stopt met antidepressiva?

Het project wordt door ZonMw gefinancierd en gezamenlijk uitgevoerd door de afdelingen Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde en Psychiatrie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc), UMCG, Radboud UMC, Erasmus MC en LUMC.

De bedoeling is om vooral patiënten in de huisartsenpraktijk te werven. Wij zoeken huisartsenpraktijken die mee willen doen.

Een korte samenvatting van het project kun je vinden op www.opera-project.nl.

Interesse of vragen?

Wij zijn graag bereid verdere toelichting te geven.

Karlijn Joling (OPERA projectcoördinator) is bereikbaar via k.joling@vumc.nl of tel 06-11432961