Herstart fundusonderzoek SHO op twee locaties

De ROHA heeft voor 2020 nog een contract met SHO afgesloten voor twee funduslocaties: Osdorp en Flevopoort. Verder heeft SHO de periode waarin het fundusonderzoek stil lag aangegrepen om de ICT-systemen aan te passen, zodat de beoordeling en rapportage conform de NHG-standaard uitgevoerd worden.

Naast dit verslag worden de losse onderdelen van dit verslag ook conform de overeenkomende NHG-coderingen naar het HIS en het ketendossier gestuurd, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden opgenomen in de (Meetwaarden) modules van jouw HIS. De verwerking van deze uitslagberichten (EDIFACT) is voor alle gangbare HISSEN en Ketendossier systemen getest.

Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe verslag.

Verslag fundus onderzoek conform NHG-richtlijn
Uitslagbrief: Screening diabetische retinopathie (DRP)
Datum onderzoek: 18-05-2020, Ref.nr. 1496281-069236
Patiënt: P. PASSANT (12-12-1952 Man)
Kwaliteit beelden:
Links: Goed
Rechts: Matig
Retinopathie:
DRP Links: R0: geen zichtbare retinopathie
DRP Rechts: R0: geen zichtbare retinopathie
Maculopathie:
DMP Links: M0: geen zichtbare maculopathie
DMP Rechts: M0: geen zichtbare maculopathie
Overige afwijkingen: Ja
Links: Geen
Rechts: Verdenking cataract, Anders
Anders: Overweeg verwijzing  i.v.m. Verdenking Cataract
(Re)
Opmerkingen en adviezen:
Hier kan nog een algemene opmerking over fundusonderzoek komen te staan
Follow-up advies fundus : drie jaar (reguliere controle)
Let op TEST, dit onderzoek heeft geen diagnostische waarde.
Met vriendelijke groet,