Help je collega praktijkondersteuners door patiënten die wijzigen van huisartsenpraktijk tijdig te verhuizen in Collab

Regelmatig krijgen wij op het ROHA Bureau maar ook bij de helpdesk van Caresharing vragen van praktijkondersteuners over patiënten die nog bij een andere praktijk ingeschreven staan. Het dossier van deze patiënten is dan niet in te zien door de nieuwe praktijk. Praktijken nabellen kost veel onnodige tijd. Daarom nogmaals jullie aandacht voor het verhuizen van een patiënt in Collab.

Wanneer een patiënt, waarvan gegevens in Collab staan, naar een andere huisarts gaat, binnen of buiten de stad, aangesloten of niet aangesloten bij de ROHA, moet de continuïteit van zorg gewaarborgd blijven. Verhuis de patiënt daarom in Collab. Dit kan op twee manieren:

  1. Je wijzigt bij de NAW gegevens de status van de patiënt, als deze verhuist naar een andere praktijk buiten de ROHA zorggroep, zie https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/203566792-Hoe-verander-ik-de-status-van-een-pati%C3%ABnt-naar-overleden-of-verhuisd- , Hiermee blijft het dossier opgeslagen bij Caresharing. OF
  2. Je gaat bij de NAW gegevens naar verhuis patiënt , zie https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/115002219525-Hoe-verhuis-ik-een-pati%C3%ABnt-naar-een-andere-praktijk-en-of-huisarts- Hiermee verhuis je het dossier van de patiënt naar een van de andere praktijken die bij de ROHA aangesloten zijn. Zinvol voor de continuïteit van zorg en voor je collega POH.

Maak op praktijkniveau afspraken hoe er gecommuniceerd wordt met de POH over wijzigingen rondom verhuizing en overlijden van patiënten. De POH kan de aanpassingen gelijk in de status van de patiënt wijzigen. Zo kan de nieuwe POH:

  1. Het dossier van de patiënt uploaden en inzien en is het niet meer nodig al die praktijken na te bellen met het verzoek de patiënt te verhuizen binnen Collab.
  2. De nieuwe praktijk heeft daardoor ook gelijk recht op het ketenzorgtarief voor deze patiënt.
  3. De oude praktijk krijgt niet ten onrechte het ketenzorgtarief.


Indien hier nog vragen over zijn neem dan contact op met Evelien Maarsen,  emaarsen@rohamsterdam.nl