Digitale zorgtoepassingen voor COPD-zorg

In de nieuwsbrief van de Long Alliantie Nederland (LAN) d.d. 2 juli stond de volgende informatie.

COVID-19 heeft ons allemaal aangezet nog actiever na te denken over hoe digitale zorgtoepassingen kunnen helpen de zorg beter, slimmer en prettiger te organiseren. Zowel om de zorgprofessional te ontlasten maar ook om de patiënt veilig vanuit huis optimaal te kunnen bedienen bij het monitoren en begeleiden van zijn aandoening. eHealth was al langer in opkomst maar het nut is de afgelopen maanden ook echt bewezen. En dat digitale zorgtoepassingen niet alleen helpen in crisistijd maar juist op een duurzame manier een effectieve bijdrage kunnen leveren aan reguliere zorg is evident.

Een drempel om aan de slag te gaan met eHealth is het gebrek aan overzicht van betrouwbare toepassingen en het beeld dat digitale zorg meer werk oplevert in plaats van zowel de behandelaar als de patiënt ontziet. Dat is de reden dat, in opdracht van Ministerie VWS, er een eerste handreiking is ontwikkeld. Deze eerste versie is specifiek gericht op COPD-zorg. Het document biedt een overzicht van beschikbare digitale zorgtoepassingen en tips voor de implementatie van die toepassingen.

De samenwerkende partijen hopen hiermee een goede aanzet te doen om eHealth structureel te gaan toepassen in de dagelijkse praktijk waar dat mogelijk en wenselijk is, en dat men met de handreiking als naslagwerk samen met de patiënt kan bespreken of en waar digitale zorg voor hem of haar wenselijk en behulpzaam kan zijn.

Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd wat u als verpleegkundige of specialist vindt van de ‘Handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD-zorg’. Mogelijk mist u iets, roept het vragen bij u op of heeft u suggesties voor optimalisatie van dit document. Laat het ons dan gerust weten zodat we daar in de toekomst bij updates rekening mee kunnen houden. U kunt ons bereiken via info@nell.eu.

Zie voor de handreiking https://nell.eu/upload/HandreikingDigitaleZorgCOPD_V1.pdf