Demedicalisatie DM type 2

Leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding zijn bij DMT2 patiënten effectief gebleken. ROHA heeft in samenwerking met o.a. Vereniging Arts en Leefstijl een handleiding geschreven over het afbouwen van medicatie bij deze patiënten. Let wel: alleen toepassen na deelname aan de scholing over de handleiding.

Als behandeling zijn, bij patiënten met type 2 Diabetes (DMT2), gecombineerde leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding bewezen effectief.

Patiënten gebruiken bij de start van deze leefstijlinterventies vaak medicatie zoals orale medicatie of insuline. De glucosewaarden en symptomen kunnen bij een groot aantal patiënten snel en drastisch verlagen/verminderen door koolhydraatbeperking met als risico een hypoglycemie (bij SU-derivaat en/of insuline). Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het afbouwen van medicatie als onderdeel van de leefstijlinterventie.

ROHA heeft in samenwerking met zorggroep CHAGZ, Vereniging Arts en Leefstijl, Stichting Langerhans en KeerDiabetesOm een handleiding geschreven over het afbouwen van deze medicatie bij DMT2 patiënten.
Deze handleiding kan alleen veilig worden toegepast na deelname aan scholing over de handleiding. Vereniging Arts en Leefstijl biedt deze scholing in samenwerking bovengenoemde partijen en VGZ aan.

Disclaimer
ROHA heeft een bijdrage geleverd aan de “Handleiding demedicaliseren bij diabetes mellitus type 2”.
Deze handleiding kan niet zonder scholing gebruikt worden, indien dit wel gebeurt kunnen de auteurs niet aansprakelijk worden gesteld.

15 januari zal de eerste scholing plaats vinden, aanmelden kan via: https://www.artsenleefstijl.nl/nascholingdemedicalisatie

Voor de handleiding klik hier en voor de leefstijlanamnsese hier.