Gratis webinar door podotherapiepraktijk Wender over de nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

De nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera is per 1 januari 2021 van kracht. Deze zorgmodule sluit beter aan bij de vigerende Richtlijn Diabetische Voet 2017 en heeft gevolgen voor de POH en de huisarts in de praktijk.

Om de praktijkondersteuners en huisartsen goed voor te bereiden op deze zorgmodule namen wij, medewerkers van Podotherapiepraktijk Wender, het initiatief om een ‘e-learning’ te ontwikkelen in de vorm van een webinar. In deze webinar bespreken wij uitvoerig alle veranderingen aan de hand van casuïstiek en laten wij zien hoe de nieuwe richtlijnen binnen de huisartsenpraktijk te implementeren zijn.

In het kader van samenwerking binnen de keten bieden wij dit webinar vanuit onze praktijk gratis aan.

Wat verandert er zoal?

  • Sims 1, zorgprofiel 2 komt te vervallen;
  • De definitie voor drukplekken is aangescherpt;
  • Sims 3 is uitgebreid met eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

Aanmelden en meer informatie
Het webinar vindt plaats op 16 december, 7 januari en 12 januari. 

Klik hier voor meer informatie en inschrijving: https://podotherapeut.nl/aanmelden-webinar-zorgmodule-diabetische-voet/

Link naar Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera:

https://www.podotherapie.nl/files/professional/informatiemateriaal/zorgmodule-preventie-diabetische-voetulcera-2019.pdf