Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam verlengd tot 1 mei 2021

Om het zorgpersoneel in deze uitdagende tijd zonder problemen van en naar het werk te kunnen laten reizen, is de noodparkeervergunning zorg verlengd tot 1 mei 2021. Zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken, en betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus, kunnen met deze vergunning gratis parkeren in de hele stad. Zo hoeven zij niet alleen aangewezen te zijn op het openbaar vervoer en kunnen zij dus flexibeler reizen.

Wie mogen de vergunning gebruiken?
De noodparkeervergunning zorg is bestemd voor zorgmedewerkers van deze zorginstellingen:

  • GGD
  • Huisartspraktijken
  • Verpleeg- en/of verzorgingshuizen
  • Ziekenhuizen
  • Thuiszorg- en wijkverpleging organisaties

De noodparkeervergunning is er voor medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zo kunnen zij flexibeler reizen en voorkomen we dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer.

Aanvragen of verlengen?
Hebben jouw medewerkers deze noodparkeervergunning al? Dan blijft deze automatisch geldig tot mei 2021. Je kunt nieuwe aanvragen indienen en meer informatie vinden op www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning.