Gratis parkeren voor zorgpersoneel in Amsterdam beperkt verlengd tot 1 maart 2021

Van de SIGRA ontvingen wij onderstaand bericht.

Nu de tweede coronagolf in volle hevigheid over ons heen komt, staan zorgmedewerkers opnieuw in de frontlinie. Om te zorgen dat zorgpersoneel in deze uitdagende tijd zonder problemen van en naar het werk reizen, is de noodparkeervergunning zorg voor een beperkte groep verlengd tot 1 maart 2021. Met deze vergunning parkeren zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken gratis in de hele stad.

Wie kan gebruik maken van de regeling?
De noodparkeervergunning zorg is vanaf 28 oktober 2020 bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Zo kunnen zij flexibeler reizen en voorkomen wij dat zorgpersoneel moet reizen met het openbaar vervoer. Het gaat om medewerkers van deze zorginstellingen:

  • GGD
  • Huisartspraktijken
  • Verpleeg- en/of verzorgingshuizen
  • Ziekenhuizen
  • Thuiszorg- en wijkverpleging organisaties

Verlenging en aanvragen noodparkeervergunning zorg

  • Hadden uw medewerkers voor 1 september 2020 een noodparkeervergunning en is deze stopgezet? Dan moet de leidinggevende van uw zorginstelling deze opnieuw aanvragen.
  • Bestaande noodparkeervergunningen voor de GGD en voor de beperkte groep van het OLVG-Oost zijn automatisch verlengd en geldig tot 1 maart 2021.

U kunt uw aanvraag indienen en meer informatie vinden op www.amsterdam.nl/noodparkeervergunning.