Online scholing over leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij DM2

De Vereniging Arts en Leefstijl, in samenwerking met het Diabetes Fonds, kondigt een online scholing aan die zorgprofessionals de nodige kennis en vaardigheden biedt op het gebied van leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij diabetes mellitus type 2 (DM2). De scholing, gebaseerd op de handleiding ‘Afbouwen van medicatie bij diabetes type 2,’ belicht effectieve leefstijladviezen en ondersteunt deelnemers bij het begeleiden van hun patiënten naar een veilige medicatieafbouw in samenwerking met behandelende zorgverleners.

Inhoud van de scholing

Tijdens deze scholing, verdeeld over twee delen, leren deelnemers hoe ze leefstijladviezen effectief kunnen inzetten en wat wel en niet werkt bij patiënten met diabetes type 2. Het curriculum, gebaseerd op de handleiding ‘Afbouwen van medicatie bij diabetes type 2’ van Vereniging Arts en Leefstijl en onder andere Stichting Langerhans, biedt uitgebreide informatie over belangrijke onderwerpen, waaronder koolhydraatbeperkte interventie, in- en exclusiecriteria, en het stappenplan voor medicatieafbouw bij DM2. De scholing voorziet ook in praktische verdieping door het oefenen met casuïstiek en het bespreken van patiëntcasussen.

Aanmelden

Belangrijk is dat de scholing in twee delen wordt gegeven, waarvoor afzonderlijke inschrijvingen nodig zijn. Deelnemers kunnen alleen deelnemen aan deel 2 als ze deel 1 hebben bijgewoond. Dit vereist aparte inschrijvingen via de volgende links: Deel 1 op 25 januari en Deel 2 op 1 februari. Aan de start en het einde van de scholing worden enkele vragen gesteld voor onderzoek naar de effecten van deze scholing.  Bij deelname krijg je na 3 maanden nog een korte vragenlijst opgestuurd.

Accreditatie

De accreditatie is toegekend voor 3 punten bij:

  • Artsenfederatie KNMG (Algemene Nascholing (ABAN))*
  • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
  • De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (KABIZ-NVDA)
  • Beroepsvereniging Leefstijlcoaches (KABIZ-BLCN)
  • Kwaliteitsregister Paramedici – ADAP (alleen voor diëtisten)
  • De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP – openbare apothekers (OA))

*voorwaarde is dat je live aanwezig bent tijdens het webinar en na afloop de toets maakt.