Gratis doorverwijzing naar Helpdesk Digitale Zorg

Onze gezondheidszorg wordt steeds digitaler: patiënten kunnen hun medische dossier online inzien, hun gezondheid wordt gemonitord op afstand, en zij gaan vanuit hun eigen stoel naar de medisch specialist voor een e-consult. Patiënten met chronische aandoeningen, zoals COPD of diabetes, meten thuis hun longfunctie of bloedsuiker, monitoren hun klachtenpatroon en krijgen automatisch een gepersonaliseerd behandeladvies.

Kun jij je nog een wereld zonder internet of mobiele telefoon voorstellen? Toch is het gebruik van al die technologische snufjes niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Dit betekent dat de vragen in de spreekkamer tegenwoordig niet enkel en alleen maar gaan over gezondheid.

Uit persoonlijke gesprekken met onze huisartsen en praktijkmedewerkers blijkt dat het extra kostbare tijd van hen vraagt om de patiënt hierin optimaal te ondersteunen. Reden voor de ROHA om haar aangesloten huisartsenpraktijken te faciliteren en een samenwerking te starten met Helpdesk Digitale Zorg, een initiatief van Merlijne Sonneveld.

Alle patiënten kunnen deze helpdesk (gratis) telefonisch en per mail bereiken voor al hun vragen over het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals het patiëntenportaal, cBoards en het Landelijk Schakel Punt (LSP). Op deze manier is hulp op afstand altijd dichtbij, vooral voor de patiënten die net iets minder digivaardig (b)lijken.

Praktijktip: plaats de contactgegevens van Helpdesk Digitale Zorg op je eigen website zodat je jouw laaggeletterde patiënten informeert dat zij eenvoudig gebruik kunnen maken van extra (digitale) ondersteuning.

085 1304 575
info@helpdeskdigitalezorg.nl
helpdeskdigitalezorg.nl