Graag jouw aandacht voor ‘no show’ en late afzeggingen fundusonderzoek

In een evaluatiegesprek met OLVG Lab -SALT kwam ter sprake dat het vaak voorkomt dat patiënten niet verschijnen op de afspraak voor een fundusonderzoek. Het ‘no-show’ gehalte is hoog, op sommige locaties meer dan 15%. Ook valt het op dat er regelmatig afspraken kort van tevoren worden geannuleerd. Zo is een zeer onwenselijke situatie ontstaan: enerzijds een tekort aan beschikbare plaatsen en langere wachttijden en anderzijds veel uitval en grote gaten in de geplande fundus spreekuren.

Wij vragen jouw hulp om ‘no-show’ en afzeggingen te beperken. Wat kan jij doen?

  • Bespreek direct bij het maken van de afspraak of er een familielid mee kan/moet komen en of deze voor de geplande afspraak beschikbaar is. Het blijkt namelijk dat veel mensen afbellen omdat er geen familielid mee kan komen.
  • Probeer een afspraak op korte termijn te maken, dan is de kans minder groot dat mensen de afspraak vergeten.
  • Vraag de patiënt om de afspraak, mocht deze toch niet door kunnen gaan, zo snel mogelijk te verzetten, zodat lege plaatsen in de agenda nog ingevuld kunnen worden.

Wat de ROHA gaat doen

Wij gaan met CareSharing kijken of een sms/mail herinneringsservice mogelijk is.

Jouw suggesties?
Heb jij zelf nog andere ideeën voor het beperken van de ‘no-show’ en annuleringen? Neem dan contact op met Melanie Uytendaal, muytendaal@rohamsterdam.nl. Alvast veel dank voor jouw medewerking.