Goede raad bestaat

Wist je dat Collab een consultatiefunctie heeft? Er staan diverse kaderartsen en specialisten voor je klaar om al jouw medisch inhoudelijke vragen te beantwoorden. Zo ook (vanuit de diabetesketen) onze diabetesverpleegkundige Melanie Uytendaal.

 

De consultatiefunctie in Collab

De consultatiefunctie is bedoeld om de kwaliteit van zorg te stimuleren en om laagdrempelig vragen over patiënten te beantwoorden. Vragen die spoed hebben vallen hier uiteraard niet onder. De specialisten, kaderartsen en diabetesverpleegkundige beantwoorden in principe binnen 3 dagen de consultatievraag.

Afsluiten consultatie

Wanneer je consultatievraag beantwoord is dient deze vanuit de huisartsen praktijk, door de POH of huisarts, afgesloten te worden. De toegang tot de gegevens van de patiënt wordt daarmee ook afgesloten voor de specialist of de kaderarts.

Overige vragen

Wanneer je praktische en organisatorische vragen rondom de ketenzorg hebt, dan kun je uiteraard bij het ROHA bureau terecht (info@rohamsterdam.nl / tel: 020-3445717).