Het effect van GG/ZZ

De training Gezondheid en Gedrag wordt aangeboden sinds 2016 en is sindsdien door vele mensen gevolgd. Maar wat doen jullie, de zorgverleners, uiteindelijk met de kennis en vaardigheden uit de training? Wat is het effect op jou en op de patiënt? Welke ondersteuning is nog nodig? Dankzij jullie reacties op de enquête hebben wij de balans kunnen opmaken.

In april dit jaar stuurden we een enquête uit naar iedereen die ooit de training Gezondheid en Gedrag heeft gevolgd. Dat levert een boeiend inkijkje op waar we weer verder mee kunnen. In dit stuk lees je iets over de uitkomsten, de misverstanden en onze plannen.

Wie vulden de enquête in
Eén derde van de genodigden vulde de enquête in (44/133). Dat zijn hoofdzakelijk huisartsen, POH’s en diëtisten. Anderen zijn assistent, podotherapeut of wijkverpleegkundige.

Wat gebeurt er met de lesstof na de training
De training Gezondheid en Gedrag wordt aangeboden sinds 2016. We weten precies wie de training hebben gevolgd, maar we weten niet in welke mate de GG-visie en de bijbehorende methodiek echt in de praktijk worden toegepast. Op de vraag wat mensen doen met de kennis en vaardigheden uit de training, zeggen twee mensen “niets, heel weinig” en de 42 anderen zijn er op een of andere manier mee aan het werk gegaan.

Achterstandspopulatie
Uit de opmerkingen blijkt regelmatig dat zorgverleners in achterstandswijken het toepassen van de GG-methodiek moeilijk of zelfs ongeschikt vinden. Alhoewel de trainers zeggen dat de methodiek juist bij elk mens toepasbaar is, willen we hier toch meer aandacht aan besteden. We denken aan een extra module Gezondheid en Gedrag voor zorgverleners met veel laaggeletterde patiënten.
Andere opmerkingen die gemaakt zijn:

 • Ik luister meer naar wat de patiënt zelf wil dan wat ik denk dat goed is voor de patiënt
 • Ik laat meer stiltes vallen zodat de patiënt zich uitgenodigd voelt om verder te praten. Hierdoor komen blokkades eerder naar voren en voelt de patiënt zich beter gehoord. Dit wordt ook regelmatig door patiënt zelf teruggekoppeld.
 • Ik gebruik het regelmatig in mijn eigen consulten, maar ook heel vaak bij het bespreken van patiënten met mijn POH.
 • Ik gebruik het vooral bij patiënten bij wie de zorg vast dreigt te lopen.

GG én ZZ
Welk aandeel heeft GG in de werkwijze van de zorgverleners? Omdat ROHA beslist geen registratiesysteem wilde opleggen, kunnen we slechts met een natte vinger in de lucht gissen. Wat opvalt is dat de antwoorden heel erg uiteenlopen: de 42 respondenten verdelen hun antwoorden evenredig over de meerkeuze antwoorden van < 25% van de tijd tot > 75% van de tijd.

Uit de opmerkingen die gemaakt zijn, valt op dat meerdere mensen zich verontschuldigen dat ze nog wel ZZ-gesprekken voeren. Bijvoorbeeld bij diagnostiek astma/COPD of bij de uitleg van een technisch ingewikkeld dieet. Dat is natuurlijk heel goed. Persoonsgerichte zorg volgens de GG/ZZ-methodiek is namelijk GG én ZZ. De GG-fases helpen de persoon te benoemden wat waardevol is en waarvoor hij in beweging komt. Het ZZ-deel voegt informatie toe die op dat moment van meerwaarde is.
Overige opmerkingen:

 • De mate van GG/ZZ ligt ook wel aan je eigen rust en ruimte en de druk van de agenda.
 • Meerdere huisartsen melden dat zij hun consulttijd zijn gaan verlengen naar 15 minuten en dat daarmee meer ruimte voor een goed gesprek is gekomen.

Welk effect heeft GG/ZZ op jou?
Ruim 59% van de respondenten zegt meer werkplezier te hebben, 21% merkt geen verschil en 19% weet het niet of heeft een ander antwoord.
Er zijn verschillende opmerkingen toegevoegd:

 • Ik merk dat ik aan het eind van de dag meer energie over heb.
 • Ik heb het gevoel dat patiënten gemotiveerder zijn.
 • Leuk om te zien dat sommige patiënten zelf met een plan, een oplossing komen en dat dat werkt.

En welk effect heeft GG/ZZ op je patiënten?
Patiënten lijken meer gemotiveerd zegt 50%. 10% merkt geen effect en 40% weet het niet of heeft een ander antwoord. Toelichting op de antwoorden:

 • Ons contact is beter, we hebben meer plezier met elkaar.
 • Het werkt niet bij iedereen in de praktijk.
 • Patiënten stellen zelf doelen en kunnen deze beter volhouden. Ze leren zichzelf beter kennen.
 • Patiënten melden soms dat ze een heel fijn gesprek hebben gehad en dat zijn doorgaans de gesprekken waarbij ik vooral geluisterd heb.

Welke ondersteuning kan de ROHA nog geven
Deze open vraag leverde veel antwoorden op. Veel ondersteuning bieden we al en er is ook nieuw aanbod onderweg.

 • GG/ZZ-intervisie: Wordt 6x per jaar aangeboden. Aanmelden doe je via de ROHA-website.
 • Tools: De GG/ZZ-gesprekstool wordt regelmatig uitgedeeld tijdens bijeenkomsten. Het helpt je herinneren welke fases het gesprek heeft. En op de ROHA-website vind je tips en tricks uit de GG/ZZ-intervisie en meer informatie.
 • Collab: Graag geheugensteuntje voor het GG-gesprek. Daar denken we over na.
 • e-Learning: Bettery heeft dat inmiddels ontwikkeld. Het wordt nu bij een groep in opleiding getest. Binnenkort kan iedereen die de training ooit gevolgd heeft, via het Bettery-portaal, toegang krijgen.
 • Voorbeeld gesprekken, uitgeschreven tekst: Daar gaan we aan werken. Herhaling, opfrissing, bij voorkeur verdieping GG/ZZ bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden: Herhaling en opfrissing wordt niet in scholingsvorm gegeven, maar in de GG/ZZ-intervisie (zie eerste bullet). Met het AOF zijn we in gesprek om een module GG/ZZ in samenwerking met Pharos te geven.
 • Coaching on the job: Een opgeleide collega kijkt een deel van je consulten met je mee en geeft gerichte feedback. Neem hiervoor contact op met Karin ter Borg.
 • Versterken samenwerking in de wijk: We hebben geen kant-en-klare oplossing maar willen je graag ondersteunen. Heb je ideeën of wensen, neem contact op met Karin ter Borg of Willemien Rietman.
 • Reminders: Regelmatig plaatsen we berichten op de website en sturen we gericht mailtjes naar iedereen die ooit aan een training deelnam.