Gemak dient de mens

Terwijl de onderhandelingen voor ketengelden 2022 nog in volle gang bezig zijn informeren we je alvast over een aankomende verandering met het oog op “contracten”.

Ieder jaar ontvangen jullie, ROHA-leden en ketenpartners eind december per mail een nieuw (keten)contract. Voor iedereen een standaardprocedure gepaard met ergernis van contract uitprinten, ondertekenen, inscannen, opslaan, retour mailen of per post versturen.

Ook binnen ROHA worden continu stappen gezet richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Dat houdt concreet in dat we er bewust(er) voor kiezen om onze leden te ontzorgen. Hoe dan?

Dit jaar verloopt het proces anders. In het kader van “gemak dient de mens” ontvang je jouw contract per mail via de online-tool “GetAccept”. Je bekijkt én ondertekent jouw contract dus digitaal. Het online ondertekenen van het contract is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk, veilig en ook rechtsgeldig: juridisch bindend.

Heb je bijkomende vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Kato van Hasselt: kvanhasselt@rohamsterdam.nl