Geen maandelijkse rapportages meer in Caresharing

Kwaliteit versus kwantiteit
Maandelijks werden er – in Caresharing – rapportages over DM, CVRM en astma/COPD voor jullie klaargezet. Deze gaven de praktijk en ons inzicht in de voortgang van de indicatoren, en tot een jaar geleden hadden zij ook nog financiële consequenties. Vanaf vandaag laten wij de maandelijkse rapportages in Caresharing los. De ervaring leert dat maandlijsten praktijken stimuleren om te (blijven) werken op basis van volume en vinkjes.

Anders denken, samen doen
En dát is niet meer van deze tijd. Met het oog op toekomstbestendige huisartsenzorg is het enorm belangrijk om de kwaliteit van jullie gemeenschappelijke dienstverlening te (waar)borgen. Onze ROHA-leden investeren in persoonsgerichte zorg.

Daarom stelt de ROHA jou in de gelegenheid om kennis te maken met de BI-tool. Dit is een datasysteem dat niet alleen de laatste afspraak laat zien, maar ook de laatste metingen én de uitslagen die daarbij horen.

De BI-tool geeft jou en jouw praktijk méér inzicht in bijvoorbeeld de groep patiënten die kwetsbaarder is en wellicht wat meer aandacht nodig heeft of de groep die uit beeld is verdwenen. Meerdere praktijken/huisartsen ontvingen de BI-lijsten inmiddels ná hun praktijkgesprek. Wijkgroepen gebruiken de data al om te spiegelen en de dialoog met elkaar aan te gaan. Leren én experimenteren!

Nieuwsgierig geworden?
Ben je benieuwd welke meerwaarde de BI-tool jou oplevert? Neem dan contact op met Melanie Uijtendaal (muytendaal@rohamsterdam.nl) of bespreek dit onderwerp tijdens een praktijkbezoek/gesprek. Dan komen naast de indicatoren ook de uitkomsten van de zorg voor jouw patiënten ter sprake.