Expertiseteam hartfalen

Oudere patiënten met hartfalen in de thuissituatie vormen een kwetsbare groep. Het expertiseteam hartfalen biedt zorg voor deze patiënten, met als hoofddoel te voorkomen dat men na ontslag uit het ziekenhuis binnen korte tijd weer worden opgenomen.

Wat kan het expertiseteam hartfalen betekenen voor patiënten met hartfalen in de thuissituatie? Doel van dit expertiseteam is te voorkomen dat patiënten binnen korte termijn na ontslag weer opgenomen moeten worden.

Lees in bijgevoegde documenten wat het expertiseteam voor jouw patiënten kan betekenen en bekijk in het stroomschema de inclusiecriteria.

expertiseteam hartfalen CordaanStroomschema aanmelding hartfalen clienten versie 1.0 pdf