Eetstoplicht maakt voedingsvaardiger

Voeding is bewezen effectief om het tij bij (verhoogd risico op) diabetes en CVRM te keren. Het E-healthproject Eetstoplicht laat patiënten zien en horen welke voedingsmiddelen zij beter wel en niet kunnen eten. Deze informatie is gratis, geschikt voor laaggeletterden en in meerdere talen beschikbaar.

Eetstoplicht (www.eetstoplicht.nl) brengt betrouwbare voedingskennis echt binnen het bereik van iedereen die diabetes type 2 heeft, een verhoogd risico daarop heeft of bekend is met CVRM. Voeding is bewezen effectief om het tij bij (verhoogd risico op) diabetes en CVRM te keren.

E-healthproject Eetstoplicht laat mensen met (hoog risico op) diabetes type 2 en CVRM zien en horen welke voedingsmiddelen zij beter wel en niet kunnen nemen, zodat ze zelf bewust kunnen kiezen. Gratis, laagdrempelig, zonder inloggen, op eigen telefoon, tablet of pc. Terugkijken zo vaak als gewenst, of samen met bijvoorbeeld partner of zorgprofessional. Eetstoplicht is door de begrijpelijke spreektaal uitermate geschikt voor laaggeletterden. Naast een video op internet, bestaat het project uit eetadvieskaarten met een totaaloverzicht (zowel in beeldtaal als in de uitgebreide geschreven tekstversie, digitaal en in printversie). Naast de Nederlandse versie is er vertaling van de video in het Turks, Arabisch en Engels.

De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes is het uitgangspunt van Eetstoplicht. In beeld- en luistertaal en ‘gewoon’ als geschreven tekst, begrijpelijk voor iedereen. Eetstoplicht maakt de doelgroep voedingsvaardiger.

Eetstoplicht is voor de bewoners van Amsterdam financieel beschikbaar gemaakt door het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF).
Eetstoplicht is ontwikkeld door Corien Maljaars, diёtist, tevens tekstschrijver en videomaker en Elise Kuipers, diёtist en leefstijlcoach