Drie ROHA-praktijken gestart met registratie chronische zorg in het HIS

Na uitgebreid onderzoek besloten de ROHA-huisartsen in de ALV van juni jl. om de chronische zorgprotocollen te gaan registreren in het HIS, in plaats van in het KIS (Collab). Het HIS wordt door dit besluit het centrale bronsysteem voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Bij de praktijken A’dam Doctors, Meijman en Pijbes en Medisch Centrum Czaar Peter is een pilot gestart. Deze praktijken gebruiken respectievelijk Omnihis, Microhis en Tetrahis (samen 85% van de ROHA-praktijken). De ROHA-protocollen zijn in deze typen van HIS geïmplementeerd, zodat de werkwijze voor met name de praktijkondersteuner hetzelfde blijft. Doel van de pilot is om te leren, te ervaren en het overstapproces in de vingers te krijgen. 

De betrokken praktijkondersteuners en huisartsen zijn enthousiast en ook uit andere praktijken horen we positieve geluiden over dit plan. Volgende week evalueren wij de ervaringen. De registratiepilot loopt tot eind 2020 en we verwachten in 2021 te kunnen starten met de implementatie in de andere praktijken. Let wel: het betreft hier alléén de registratie van de protocollen.

De andere onderdelen van het KIS (verwijzen, consulteren, aanvragen fundusonderzoek, werklijsten, rapportages enzovoort) blijven zeker nog tot 2022 via het huidige KIS lopen. Naar verwachting zal in de loop van 2021 LSP Ketenzorg de OZIS-koppeling vervangen. We willen dit synchroon te laten lopen met de implementatie van registratie in het HIS.  

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van dit project.
Wil je meer informatie of heb je vragen dan kan je terecht bij:
Huib Hoogendijk, hhoogendijk@rohamsterdam.nl/06-54230873
Evelien Maarsenx, emaarsen@rohamsterdam.nl/06-41519598