Doktersassistent op afstand via PRAKTIJK.nl van HMCC

Wij ontvangen regelmatig vragen over uitval van personeel en problemen met bezetting aan de telefoon. De inzet van een externe telefoondienstservice kan mogelijk een oplossing bieden.Een aantal leden heeft goede ervaringen met de oplossing van PRAKTIJK.NL van HMCC. Op ons verzoek ontvingen we onderstaande informatie over de mogelijkheden van de dienstverlening van PRAKTIJK.NL
Goede ervaringen of andere oplossingen? Laat het ons weten om het verder te delen.

PRAKTIJK.nl snapt dat een optimale bereikbaarheid essentieel is om de eerstelijnszorg nu en tijdens de komende winterperiode goed op peil te houden. Daarom bieden wij huisartsen met bereikbaarheidsproblemen graag de helpende hand.
Hoe? PRAKTIJK.nl beschikt over ervaren doktersassistentes op afstand. Deze kunnen praktijken ontlasten tijdens piekmomenten. Zo nodig kunnen zij de gehele telefonie overnemen. Onze assistentes zijn goed bekend met de PRAKTIJK.nl Zorgsites.

Op ieder gewenst moment kunt u gebruik maken of dat nu dagelijks is, flexibel, overflow of enkel bij afwezigheid. Via HIS en de beveiligde omgeving van E-Zorg kunnen we op afstand inloggen waardoor we in SOEP kunnen noteren en declarabel zijn. We hanteren het protocol en de werkwijze van uw praktijk (waar de praktijk op afstand kan beheren/aanpassen via een beveiligd online platform) en de NHG Standaard. 

We kunnen de volgende oplossingen bieden:

 • Overname telefoonverkeer zodat de assistenten andere werkzaamheden in de praktijk kunnen uitvoeren;
 • Opvang van de overflow (bijvoorbeeld bij in de wacht na 30 seconden of in gesprek van de assistente op de praktijk); 
 • De afspraken bij een van de artsen of assistentes inplannen; 
 • Op basis van de door de cliënt verstrekte gegevens en aan de hand van de opgestelde richtlijnen en procedures wordt de aard van de hulpvraag geïnventariseerd, waarbij een beoordeling plaats vindt op acute of niet acute hulpvragen;
 • Het verstrekken van informatie en/of het geven van medisch zelfzorgadvies aan cliënten;
 • Als de situatie dat toelaat, worden patiënten die pijnklachten hebben volgens protocol en richtlijnen van een zelfzorgadvies voorzien;
 • Gaat het om patiënten met acute klachten, dan wordt onmiddellijk overleg gepleegd met (nader te bepalen);
 • Bij het niet kunnen beantwoorden van de vraag wordt overleg gepleegd, waarna de patiënt/cliënt eventueel wordt doorgeschakeld;
 • Algemene informatie verstrekken over de praktijk;
 • Gesprekken kunnen direct doorverbonden worden.

De structuur is zodanig opgebouwd dat patiënten gericht verwezen kunnen worden naar eHealth en inhoudelijke informatie over de praktijk. Ook zijn er proactieve koppelingen naar thuisarts.nl en apotheek.nl. Deze komen ten goede aan het zelfzorgadvies dat regelmatig gegeven wordt.

Daarnaast biedt PRAKTIJK.nl VoIP telefonie waarmee uw praktijk kan videobellen. De praktijk telefonie wordt in dat geval gekoppeld aan ons platform. Dit spaart de doorschakelkosten uit en er is geen beperking van het aantal gesprekskanalen. Deze oplossingen zijn al gekoppeld aan PRAKTIJK.nl – HMCC en zijn snel en gratis aan te koppelen. 

Veel van de praktijken maken gebruik van Advitronics en Vcare.

Wat zijn de kosten

Bij het afsluiten van een jaarovereenkomst hanteren we een proefperiode van 2 maanden, waarna een evaluatie zal volgen om gezamenlijk te kijken wat voor uw praktijk passend is. Voor huisartsen in Amsterdam kunnen we een korting geven op het abonnement voor DA op afstand: van € 175,00 naar € 149,50 per maand per HAP inclusief 25 meldingen. Een melding/gesprek betreft een call van een patiënt, ongeacht de tijdsduur of terugkoppeling/overleg met de praktijk.
Op de eenmalige implementatie voor DA op afstand kunnen we een korting geven van 20% (normaal € 750,00. Voor de leden van de ROHA € 600,00)

Alle bedragen, exclusief BTW, gelden voor 2020.

Voorbereidingstaken
Om goed en snel te kunnen starten worden de volgende voorbereidingstaken verdeeld tussen het MCC en de huisartsenpraktijk. Goede communicatie, waar alles mee staat of valt, zorgt ervoor dat het hele traject soepel verloopt.

Hierbij het Inschrijfformulier digitaal, graag invullen door de praktijk

Overzicht livegang/doorlooptijd HIS:

 • TetraHis binnen 4 uur
 • Mira binnen 4 uur
 • OmniHis binnen 1 dag
 • MircoHis binnen 1-2 dagen.
 • Overige 3-5 werkdagen.

Overzicht planning

Akkoord voorstel
Inschrijfformulier digitaal;  Inschrijfformulier
Contract + AVG opstellen
Inschrijfformulier verwerken
Koppeling met HIS van de Praktijk
werkprotocol maken vanuit Inschrijfformulier + Inrichting centrale + rapportage
Doorschakelnummers doorgeven aan telecom leverancier van de praktijk
Telefonische afspraak inplannen voor bespreken
Telefonische afspraak: Overleg WerkprotocolTesten Koppeling/ Agenda’s Testen Lijnen

Belangstelling?

We kunnen een afspraak plannen via Teams of bij vragen kunt u bellen naar 06 23108480.

Naast ‘doktersassistente op afstand’ ontwikkelt PRAKTIJK.nl ook websites en apps met toegang tot e-health services. Denk aan online afspraken maken, e-consulten en herhaalrecepten aanvragen. Daarnaast biedt PRAKTIJK.nl VoIP telefonie waarmee uw praktijk kan videobellen.