Update preferentiebeleid insuline Zilveren Kruis

Deze week ontvingen alle huisartsen een bericht van Zilveren Kruis over het preferentiebeleid insuline. Aanleiding hiervoor was de kritiek op het nieuwe beleid vanuit het veld (waaronder de ROHA, de NDF en de DVN). Het bericht vermeldt een aantal wijzigingen in het huidige beleid.

Mocht je dit bericht niet hebben ontvangen, lees dan hieronder de inhoud.

De omzetting van het merk insuline kan impactvol zijn voor patiënten
Zilveren Kruis vindt het dan ook belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Zilveren Kruis gaat daarom uit van de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie in haar switchprotocol heeft benoemd. Wij informeerden daarom onlangs de apotheekhouders uitgebreid over deze omzetting en de voorwaarden die daarbij in acht moeten worden genomen.

Overgangstermijn verlengd
De belangrijkste punten daarbij zijn dat Zilveren Kruis uitgaat van een overgangstermijn van drie maanden vanaf 1 april 2021, om de betrokken klanten zorgvuldig om te zetten naar het voorkeursproduct van Sanofi / Genzyme. Ook nemen we de aandachtspunten die de Nederlandse Diabetes Federatie hierover heeft geformuleerd in acht. Daaruit volgt onder meer dat patiënten die jonger zijn dan achttien jaar, zwanger zijn (of willen worden) en gebruikers van Fiasp en insulinepompjes niet omgezet hoeven te worden.

Hoe verder?
In het stedelijk overleg tussen de Amsterdamse Huisartsen Alliantie (AHa) en Zilveren Kruis agenderen we de gang van zaken om te bespreken hoe we de problemen met de overgang naar nieuwe preferente middelen in de toekomst kunnen voorkomen.

Handige tool
In het handige overzicht dat recent is verschenen (met pennen) vanuit V&VN diabeteszorg, zie je  alle preferente middelen per zorgverzekeraar staan.