Beperkte ruimte voor fundusonderzoek op enkele SALT-locaties

Helaas zijn jullie en wij de afgelopen weken geconfronteerd met een zeer beperkt aantal beschikbare plaatsen voor fundusonderzoek in de locaties Flevopoort, Osdorp en MCW.

SALT liet ons weten te maken te hebben met veel ziekteverzuim en ruimtegebrek op de locatie MCW. SALT werkt hard aan het oplossen van de capaciteitsproblemen en verwacht dat er vanaf medio juni een nieuwe locatie in West open kan gaan. We hopen hierover gauw meer te kunnen melden.

Patiënten kunnen in de tussentijd nog wel terecht in de SALT locaties Spuistraat, Osdorp en Flevopoort. De agenda voor de laatste twee locaties is deze week extra opengezet tot de maand juli.