De ROHA en de HpA richten samen cliëntenraad op

De ROHA is samen met de HpA druk bezig om een gezamenlijke cliëntenraad op te richten, omdat beide organisaties huisartsenzorg leveren aan de inwoners van de stad. Sinds 1 juli 2020 is ook de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (WMCZ) van kracht, die verplicht tot het oprichten van een cliëntenraad. Wij ondersteunen deze verplichting van harte, omdat we vinden dat wij de zorg verder kunnen verbeteren door goed te luisteren naar wat onze inwoners/patiënten/naasten/mantelzorgers bezig houdt. De cliëntenraad denkt mee, adviseert bij het opstellen van het beleid en brengt adviezen uit vanuit het perspectief van de inwoners.

Een gezamenlijke cliëntenraad van de ROHA en de HpA beschouwen wij als een grote meerwaarde voor de vanuit patiëntenperspectief betere aansluiting van de huisartsenzorg overdag, in de avond, nacht en weekenden. Wij hebben ook de andere zorggroepen in de stad uitgenodigd om hierbij aan te sluiten.

Inmiddels is de heer R. Jonquiere benoemd als voorzitter van de cliëntenraad, met wie we samen de andere leden gaan werven. We willen graag dat de cliëntenraad een goede afspiegeling vormt van de inwoners van de stad in al haar diversiteit. Zodra de vacaturetekst voor leden beschikbaar is, maken we deze kenbaar.