De leidraad proactieve zorgplanning is beschikbaar

Proactieve zorgplanning, ofwel Advance Care Planning (ACP), is een onderdeel van het programma Beter Oud in Amsterdam. Hierin past het gesprek met de patiënt en naasten over wensen voor de toekomstige zorg. Door COVID-19 is het belang van ACP extra duidelijk geworden.

Een onderzoek van NIVEL toont aan dat het belangrijk is om bijtijds met het organiseren van ACP te beginnen, en niet pas als het overlijden zeer nabij is. Daarnaast is van belang dat de huisarts vervolggesprekken heeft met de patiënt om na te gaan of behoeften en wensen veranderen en of afspraken moeten worden bijgesteld.

Voor zorgverleners is er nu in elke zorgsetting een hulpmiddel beschikbaar om de zorg voor kwetsbare patiënten proactief gezamenlijk met hen te plannen. Een specifiek ontwikkelde leidraad beschrijft het proces dat leidt tot het vastleggen van de behandelwensen en -grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform en overdraagbaar.

Voor meer informatie, zie hier.