De eerste lijn en claudicatio intermittens

Kaderarts David Koetsier gaf in oktober een ‘tip van de maand’: luister naar deze podcast! https://www.huisartspodcast.nl/oktober-2020/huisarts-en-wetenschap-oktober-2020-claudicatio-intermittens-goede-zorg-in-de-eerste-lijn/

Het gaat om een interview dat Femke Veldman houdt met huisarts en epidemioloog Marie-Louise Bartelink over claudicatio intermittens. In het interview wordt samengevat wat we kunnen concluderen uit de verschillende bestaande richtlijnen en hoe deze goed kunnen worden geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk, met een resultaat van 60% minder verwijzingen naar de vaatchirurg.

In de eerste lijn is claudicatio intermittens goed te diagnosticeren en te behandelen. Het bevestigen van de diagnose door middel van een Enkelarmindex (EAI) kan in een vaatlaboratorium plaatsvinden zonder verwijzing naar de tweede lijn. Het vaatlaboratorium voert de meting gestandaardiseerd uit. Indien nodig kan nog een EAI onder inspanning gedaan worden of een teendrukmeting (bij bijvoorbeeld niet-comprimeerbare vaten zoals bij Diabetes Mellitus).

Bij een EAI lager of gelijk aan 0,9 is er sprake van PAV.

Behandeling vindt vervolgens plaats in de eerste lijn door middel van:

  1. Cardiovasculair risicomanagement. Bloeddrukregulatie, leefstijlbegeleiding, voorschrijven van een statine en thrombocytenaggregatieremmer.
  2. Verwijzing naar een gecertificeerde fysiotherapeut via de digitale zorgverwijzer van Chronisch ZorgNet, voor een gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding.

GLT wordt vergoed vanuit het basispakket, mits uitgevoerd door een bij het Chronisch ZorgNet aangesloten fysiotherapeut. Uiteraard is het belangrijk de zorg tussen patiënt, huisarts, praktijkondersteuner en fysiotherapeut goed te blijven afstemmen.

Wil je hier meer over weten?
In het tijdschrift Huisarts en Wetenschap van 16 september 2020 staat een artikel over claudicatio intermittens, goede zorg bij de huisarts. https://www.henw.org/artikelen/claudicatio-intermittens-goede-zorg-bij-de-huisarts

De redactie van dit tijdschrift gaf ons toestemming om zowel de podcast als het artikel met jullie te delen.