Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Door de jaren heen hebben we vaker gediscussieerd over de manier waarop de indicatoren bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Sommige indicatoren helpen om jouw patiënten in beeld te houden, maar vaak zeggen ze minder over de kwaliteit van zorg. Met elkaar spiegelen over aanpak en resultaten, en leren van elkaar, draagt volgens ons meer bij aan de kwaliteit van zorg.
Daarom hebben wij besloten de indicatoren niet langer bepalend te laten zijn voor het al dan niet uitbetalen van het volledige ketenzorgtarief. De benchmarks blijven wel zinvol om samen met jou te kijken aan welke patiënten je extra aandacht zou willen geven en wat daarvoor nodig is. Omdat veel praktijken aangeven het prettig te vinden de voortgang van de benchmarks maandelijks in beeld te houden, blijven we de rapportages in Collab toesturen. Leveren deze benchmarks vragen op, dan gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Wat hebben we geleerd van COVID?

Omdat niet iedereen meer fysiek gezien kan worden gaan er andere prioriteiten gelden. Patiënten die in staat zijn tot zelfmonitoring kunnen meer op afstand begeleid worden, bijvoorbeeld door middel van thuismetingen, eHealth en beeldbellen. Hierdoor ontstaat meer tijd voor de kwetsbare patiënten die niet goed ingesteld zijn of anderszins extra aandacht nodig hebben. Voor informatie over zorg op afstand zie onze eerdere adviezen https://www.rohamsterdam.nl/bericht/chronische-zorg-en-zorg-op-afstand/

ROHA ondersteunt bij prioriteren van de zorg  

Wij kunnen, op basis van de door jouw praktijk geformuleerde vraag, een overzicht maken van patiënten die in ieder geval in beeld moeten blijven. Met dit overzicht kunnen praktijken proactief reageren en hopelijk verslechtering voorkomen. Denk aan een COPD-patiënt die eerder een longaanval heeft gehad of een DM-patiënt met een te hoog HbA1c. Uiteraard kunnen wij jullie helpen bij het formuleren van een vraag waarna jullie het overzicht per beveiligde mail ontvangen.

Jaarlijkse praktijkbezoeken

Verder blijven wij jouw praktijk ieder jaar bezoeken en indien gewenst vaker. Zo blijven we met elkaar in verbinding en horen we wat jullie vragen en behoeftes zijn. Voorafgaand aan het praktijkbezoek ontvang je een mail met de vraag welke onderwerpen je tijdens ons bezoek aan de orde wilt stellen. Met deze voorbereiding kunnen we afhankelijk van het te bespreken onderwerp de juiste collega’s laten aansluiten.

Contact

Heb je vragen over onze aanpak of wil je zelf wat meer verdiepende informatie ontvangen? Laat dit dan weten aan Evelien en Melanie (emaarsen@rohamsterdam.nl  en muytendaal@rohamsterdam.nl).