Chronische zorg en zorg op afstand – update december 2020

December 2020, Nederland gaat weer voor vijf weken op slot. Naar wij hebben vernomen uit onze contacten met praktijken was er de laatste tijd weer meer fysiek contact met patiënten met een chronische aandoening. Echter een groot deel van de aandacht en zorg vond op afstand plaats en wordt landelijk nog steeds geadviseerd.  

Tijdens de eerste lockdown deelde de ROHA via het corona blog op de website allerlei adviezen en tips met de praktijken. Die informatie is nog steeds actueel en terug te vinden onder het tabblad Zorgverlener/ chronische zorg  https://www.rohamsterdam.nl/zorgverlener/chronische-zorg/. Gaandeweg is er ook in nieuwsbrieven geattendeerd op relevante informatie. Onderaan dit bericht staan enkele linkjes hiernaar.

Bovenal blijft het ook in deze tijd belangrijk aandacht te hebben voor wat de patiënt op dit moment belangrijk vindt. Vraag daarnaar en betrek de patiënt bij de frequentie van het contact en de wijze waarop dat contact plaats vindt. Denk dan aan fysiek indien echt noodzakelijk, telefonisch, via videoconsult of door middel van meer zelfmanagement en gebruik van cBoards. Voor wat betreft videobellen en cBoards zal de ROHA in 2021 meer begeleiding en scholingen aanbieden.

Maar hoe kun je nu aandacht besteden aan die patiënten die dat het meest nodig hebben?

Als ROHA kunnen wij jullie, indien gewenst, helpen bij het prioriteren van de zorg. Wij gebruiken hiervoor de Business Intelligence (BI) tool van Esculine. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van patiënten met in het afgelopen jaar:

  • Een systolische bloeddruk >150 mmHG
  • Een HbA1c > 64 mmol/l.
  • Een MRC ≥2 bij COPD patiënten.

Wij kunnen deze patiënten voor jullie selecteren en geanonimiseerd via beveiligde mail aan jullie sturen. Mogelijk helpt dit jullie om gerichter en bewuster bepaalde patiënten proactief te benaderen. Als hier behoefte aan is horen Melanie en Evelien dat graag (zie contactgegevens onderaan dit bericht).

Heb je nog contact met je intervisiegroep? Met elkaar kun je tips en ervaringen delen via videobellen. Weet ook dat, als daar behoefte aan is, er altijd iemand van de ROHA kan aanhaken en dat de intervisie vergoed wordt. Wie nog niet in een intervisiegroep zit, maar dat wel graag wil, kan zich aanmelden bij Karin ter Borg, kterborg@rohamsterdam.nl

In de afgelopen maanden is al veel informatie via de Nieuwsbrief gedeeld. Heb je informatie gemist? Bekijk dan hier nog een paar interessante herhalingen.

Leefstijl:

https://www.rohamsterdam.nl/aandacht-voor-een-gezonde-leefstijl/

Longzorg
Allereerst benadrukken wij nogmaals dat het proactief benaderen van patiënten met COPD en astma echt belangrijk is. Uit een recent survey-onderzoek van Prof. Dr. Onno van Schayck onder 1500 COPD-patiënten is gebleken dat:

  • 80% van de COPD-patiënten bezorgd is;
  • Voor 61% van de patiënten de afspraak is afgezegd of verplaatst;
  • Er 19% minder FT beschikbaar was.

Ondertussen zitten de patiënten veel thuis, bewegen minder, roken misschien meer en gaan verkeerd met hun inhalatiemedicatie om. Serieus oog hebben voor deze groep patiënten is zo waardevol en belangrijk: te horen hoe het met ze gaat, vragen wat hun behoeften zijn en hoe je daarbij kan ondersteunen.

Astma/COPD

LAN: instructiefilmpjes van de diverse inhalatoren in vier talen inhalatorgebruik/instructiefilmpjes

LAN: een coronaproof inhalatie-instructievideo. De video bevat tips voor zorgverleners om in tijden van COVID-19 op een veilige manier een inhalatie-instructie te kunnen uitvoeren.

Bekijk de video: https://bit.ly/2VOslwN

CAHAG: CAHAG advies spirometrie in de praktijk tijdens corona

CVRM

Advies van HartVaatHag:

HartVaatHag CVRM zorg in coronatijd

ROHA-korting op bloeddrukmeters:

ROHA korting RR meters

DM

Adviezen van DiHAG en Langerhans geüpdatet in oktober:

Adviezen CAHAG en Langerhans

Adviezen en tips omtrent voetonderzoek:

Adviezen voetonderzoek tijdens Corona

Adviezen/informatie omtrent fundusonderzoek:

Info fundusonderzoek

Contact

Heb je vragen over dit bericht, wil je van gedachten wisselen of iets toevoegen? Weet dat wij er voor jullie zijn!

Melanie Uytendaal, muytendaal@rohamsterdam.nl, 06-14845896.
Evelien Maarsen, emaarsen@rohamsterdam.nl, 06-41519598.