Beschikbaarheid fundusonderzoek laatste maanden 2020

Wij ontvangen vragen over mogelijkheden tot uitbreiding van het fundusonderzoek voor een aantal locaties nog in dit jaar 2020.

Helaas is er, door corona en al geplande bezetting van de ruimtes, geen mogelijkheid en ruimte om in extra dagen voor SHO en OLVG-lab te voorzien.

Momenteel is er een dag extra gepland voor Osdorp en een dag voor Flevopoort. Voor Medisch Centrum West kon helaas niets meer extra worden geregeld.

Kijk dus goed of het onderzoek echt nog dit jaar nodig is, en denk dan aan:

  • DM de Novo, binnen drie maanden na diagnose;
  • Bekende lichte retinopathie in 2019;
  • Snel verbeteren bloedglucoseregulatie bij HbA1c >86 mmol/mol;
  • Bij starten insuline als er sprake is van pre-existente retinopathie;
  • Na instelling op insulinetherapie, binnen drie maanden controle bij patiënten zonder DRP, waarbij fundusscreening of controle door de oogarts  langer dan een jaar geleden is;
  • Bij risicofactoren: hypertensie, slechte instelling, allochtonen, nefropathie. 

Is onderzoek noodzakelijk, wijk dan uit naar de locatie van het OLVG in de Spuistraat en eventueel naar Noord.