Belangrijke mededeling: tijdelijk uitbesteden van spirometrie stopt voor praktijken met contract astma/COPD inclusief spirometrie

Afgelopen 2 jaar hebben de huisartsenpraktijken als gevolg van de corona pandemie en de daaruit voortvloeiende adviezen van de CAHAG de gelegenheid gekregen om spirometrie uit te besteden. Dankzij de goede samenwerking met het OLVG en BovenIJ Ziekenhuis hebben we dit snel kunnen organiseren. Veel praktijken hebben hier dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Gezien het advies van de CAHAG van 10 december 2021 hebben wij besloten om deze service te beëindigen.

Voor alle praktijken die een contract hebben voor astma/COPD inclusief spirometrie is de mogelijkheid om spirometrie uit te besteden gestopt met ingang van dinsdag 19 april. De verwijsmogelijkheid naar de longfunctielaborant in Caresharing is niet meer mogelijk.

Voor alle veelgebruikte spirometrie systemen in de huisartsenpraktijken zijn inmiddels geteste filters op de markt verkrijgbaar.

Wij kunnen ons voorstellen dat er praktijken zijn die het uitbesteden van de spirometrie als prettig en zinvol ervaren hebben. Weet dan dat er altijd de mogelijkheid is het contract met ROHA aan te passen naar astma/COPD exclusief spirometrie. Wijzigingen kunnen ingaan met ingang van een nieuw kwartaal.

Indien dit gewenst is horen we dat graag tijdig.

Indien er vragen zijn kan je terecht bij Evelien Maarsen, emaarsen@rohamsterdam.nl.