Belangrijke informatie omtrent vergoeding voetzorg bij DM

Bij toeval kwam de ROHA erachter dat er verkeerde informatie stond op de site van Zilveren Kruis Achmea omtrent de vergoeding van de voetzorg bij DM.
Er stond dat vanaf zorgprofiel 2 er vergoeding is vanuit de basisverzekering, maar dat dit wel van het eigen risico afgaat, dit blijkt echter niet het geval te zijn.
Dit is inmiddels aangepast en staat nu correct op hun website, het gaat om onderstaande tekst:

Ik moet verplicht naar de podotherapeut voor een onderzoek. Wordt dit volledig vergoed?
De kosten voor het jaarlijks voetonderzoek worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf zorgprofiel 1.
U betaalt geen eigen risico voor deze vergoeding.

Zie verder:
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/paginas/wijzigingen-vergoeding-voetzorg-diabetes-mellitus-2015-per-1-januari-2015.aspx<