Belangrijk bericht over afspraken preferentiebeleid insuline Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stelt per 1 april een aantal insulines preferent. Dit betekent dat er diabetespatiënten in de eerste- en tweede lijn overgezet moeten worden op een andere, de preferente, insuline. Er zijn ook verzekeraars die weer andere insulines preferent stellen. Het is dus van belang om te kijken welke zorgverzekeraar een patiënt heeft.

In het document onderaan dit bericht vind je alle afspraken over dit preferentiebeleid en overige aanvullende informatie. Belangrijke toevoegingen zijn:

  • Stel iedereen in de huisartsenpraktijk hiervan op de hoogte (dus ook de POH’s, de assistentes, de waarnemers, de hidha’s etc.). Het omzetten van insulines kán ontregelingen met zich meebrengen en iedereen moet hierop bedacht zijn.
  • Bel de apotheken waar je de meeste zaken mee doet en vraag om lijsten (zie meegestuurd document).
  • Instrueer iedereen in de praktijk en geef aan dat het haast heeft.
  • Spreek met elkaar af hoe de patiënt ingelicht moet worden: per brief (zie document) of telefonisch.
  • Maak ruimte in de agenda’s om de patiënt te kunnen instrueren.
  • Wanneer een patiënt zich tegen het omzetten verzet en zijn of haar onvrede wil uiten, verwijs dan naar het telefoonnummer van het Zilveren Kruis 071-7510052.
  • Omdat dit tijd gaat kosten kan er voor iedere patiënt bij wie dit speelt een (dubbel)consult geboekt worden door de huisarts op ICPC code: Z08.01 Probleem met ziektewet. Gebruik deze code altijd, zodat we achteraf kunnen zien hoeveel extra tijd dit ieder gekost heeft.
  • Kinderen, zwangeren en vrouwen met een kinderwens hoeven niet te worden omgezet! Zet Medische Noodzaak op het
  • Toujeo (glargine van Sanofi) is buiten de groep glargines geplaatst en hoeft niet te worden omgezet. Fiasp (aspart van Novo Nordisk) valt wel binnen de groep aspart en moet dus wel worden omgezet.

Op dinsdag 16 maart om 19:00 uur is er een vragenuurtje in een Zoom overleg. Wie aan wil haken is welkom. Wel graag vooraf aanmelden bij Melanie Uijtendaal: muytendaal@rohamsterdam.nl

Lees het document hier.