Belangrijk bericht omtrent consultaties DM

Binnenkort zullen alle consultaties die via Collab binnenkomen worden gescreend door het Expertteam DM. Als het nodig is worden de vragen alsnog doorgezet naar de internist. Eind april zal de omgeving in Caresharing hiervoor opnieuw worden ingericht.

Per 23 april zullen alle consultaties via Collab met betrekking tot DM binnenkomen bij het Expertteam DM bestaande uit kaderarts DM Diana Rietdijk en diabetesverpleegkundige Melanie Uytendaal. Zij zullen de vragen eerst screenen waarna ze zo nodig worden doorgezet naar de internist.

Mocht je nog openstaande consultaties hebben; deze worden afgesloten op vrijdag 12 april. We vragen de internisten alle vragen voor die dag te beantwoorden. De week erop (van 15 tot 19 april) kan er even niet geconsulteerd worden omdat de omgeving in Caresharing opnieuw wordt ingericht.
Bellen of mailen kan wel uiteraard: Melanie Uytendaal muytendaal@rohamsterdam.nl of 020-3445717.

Per 23 april is dan de nieuwe omgeving ingericht en kan er weer via Collab geconsulteerd worden.