Amsterdam UMC zoekt huisartsen voor deelname PATCH-AF studie

‘Personalized approach using wearable technology for early detection of Atrial Fibrillation’ is een multicenter gerandomiseerd onderzoek dat wordt uitgevoerd in de regio Amsterdam.

Doel
Het doel van de PATCH-AF studie is te onderzoeken of screening op boezemfibrilleren door middel van continue hartritme monitoring (bij personen van 65 jaar of ouder met een hoog risico op boezemfibrilleren) leidt tot een hogere detectie van boezemfibrilleren ten opzichte van de huidige zorg in de huisartsenpraktijk.

Opzet studie
Cluster gerandomiseerd onderzoek met controlegroep waarbij randomisatie op praktijkniveau zal plaatsvinden. Huisartspraktijken worden 1:1 gerandomiseerd in een interventie- en controlegroep.

Interventie
De interventie bestaat uit screenen op boezemfibrilleren. Deze screening bestaat uit zeven dagen continue hartritmemonitoring bij de start van het onderzoek, na een jaar en na twee jaar.

Voor meer informatie: zie bijgaande informatiefolder of bezoek de website PATCH-AF studie – Wetenschappelijk onderzoek naar screening op atriumfibrilleren.