Let op: terugroepactie valsartan

POH-S, huisartsen en patiënten dienen gewezen te worden op de terugroepactie voor bloeddrukmiddelen met de werkzame stof valsartan. Deze medicijnen worden namelijk uit voorzorg teruggeroepen bij apothekers. Lees hier het beleid.

Er is een terugroepactie voor bloeddrukmiddelen met valsartan. Patiënten, POH-S en huisartsen dienen hierop gewezen te worden.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/terugroepactie-aantal-bloeddrukmedicijnen-met-valsartan

Verschillende zorggroepen en kaderartsen HVZ hebben hier in hun regio al beleid op gemaakt:
1. Informeer alle POH-S en huisartsen
2. Apothekers hebben de instructie gekregen patiënten te informeren en een alternatief middel aan te bieden. Stem daarom beleid ook af met de apothekersorganisatie van de regio (FBA in Amsterdam).
3. Hanteer het bijgevoegde overstapschema (zie jpg, obv FK), in de regio Amsterdam eo is dat meestal losartan of candesartan. Dosering hangt wel af van de indicatie, hypertensie of hartfalen (combinatie met lisdiuretica).
4. De apotheker overlegt met de voorschrijver, de huisarts of specialist over het alternatief, waarna dit wordt voorgeschreven. Een huisartsenwijkgroep kan hier ook als groep afspraken over maken.
5. Een extra bloeddrukcontrole is aan te bevelen bij POH/assistente 4 tot 6 weken na omzetting.
Omzetting Valsartan Alternatieven voor valsartan