Aanvragen cardiale echo door huisarts nu mogelijk bij OLVG en BovenIJ Ziekenhuis

Vanaf begin juni is het mogelijk om als huisarts zelf een cardiale echo met beoordeling cardioloog aan te vragen via zorgdomein in het OLVG, locatie Spuistraat, en het BovenIJ Ziekenhuis. Het onderzoek valt onder het tarief voor eerstelijnsdiagnostiek.

We hopen dat uiteindelijk in alle regio’s van de stad dit onderzoek aangevraagd kan worden. Hierover zijn we nog in gesprek met partijen.

Waarom belangrijk?

Door het zelf aanvragen van diagnostiek kan tot 70% minder verwezen worden naar de cardioloog, zo blijkt uit onderzoek elders in Nederland.

Welke vraagstelling?echo cor

Een cardiale echo is zinvol als de huisarts denkt aan hartfalen (na BNP/ECG), om een hartgeruis te analyseren, om linker ventrikel hypertrofie vast te stellen, bij boezemfibrilleren of ter uitsluiting van pericardvocht bij pericarditis.

Hoe?

Via het verwijsformulier in zorgdomein onder Functieonderzoek.

David Koetsier, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten

Nancy Colman, cardioloog OLVG

Jill Dekker, cardioloog BovenIJ Ziekenhuis