Aanmelden voor gratis spirometrie nascholing ‘CASPIR module 6’

Deze herhalingscursus op woensdag 29 juni maakt onderdeel uit van de activiteiten voor hercertificering CASPIR. In deze module van de CASPIR nascholing staat het interpreteren van casuïstiek centraal.

Per praktijk dient een casus te worden aangeleverd, die door de huisarts en POH samen wordt gepresenteerd. Deze casus neem je mee naar de bijenkomst.

Indien je voor herregistratie in aanmerking komt, kun je tijdens de bijeenkomst je portfolio ter beoordeling inleveren bij de longfunctieanalist.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, aanmelden kan direct via onze website.