Stroomdiagrammen Diabetes

Via deze link vind je de nieuwste stroomdiagrammen Diabetes.

Onderstaande protocollen zijn tevens te vinden onder “documenten DM” op de website van de ROHA:

  • Stedelijk DM protocol van Amsterdam (protocol gestructureerde zorg)
  • Voetmodule preventie diabetische voetulcera
  • Uitvoering voetscreening
  • LTA (chronische nierschade)
  • No Show protocol

Bovenstaande documenten vervangen het oude ROHA protocol DM. Wat nog mist is het insuline-protocol, daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd.

Mocht je hierover nog vragen hebben, mail dan naar muytendaal@rohamsterdam.nl