Algemene Leden Vergadering (alleen voor huisartsen)