Agenda

ALV

Onlangs hebben wij jullie bevraagd over een aantal onderwerpen, zoals de visie op zorg maar ook op een wijziging van het lidmaatschap van de coöperatie. Tijdens de ONLINE ALV van 27 januari zal de vernieuwde visie van de coöperatie worden vastgesteld, maar zal er ook gestemd worden over de wijziging van de statuten waarin de wijziging van het lidmaatschap is opgenomen en waarvoor een meerderheid van stemmen (het zogenaamde quorum) noodzakelijk is. De stemming zal vooraf via een online stemmingstool plaatsvinden.

Volgende week ontvang je de officiële uitnodiging met de agenda voor de vergadering. Het bestuur ziet er naar uit de leden in grote getalen te mogen ontvangen.