Slide A
D
A
msterdamse
igitale
lliantie

1: Kick-off ADA: ROHA’s IT team

Er waait een nieuwe wind door het huisartsenlandschap, een nieuw geluid: ADA, oftewel Amsterdamse Digitale Alliantie. ADA gaat ervoor zorgen dat huisartsen IT niet langer als een frustratie ervaren. ADA is een initiatief voor de gehele regio Amsterdam, met de ROHA aan kop.

ADA is gebaseerd op het visiedocument dat geschreven is voor de Alliantie: Hoe kan er in de regio samengewerkt worden op het thema huisarts en IT? Hierin is omschreven dat er met IT ingezet moet worden op 5 pijlers, te weten Ondersteuning, Educatie, Innovatie, Populatie-inzicht en Regionale afstemming. Wil je het gehele visiedocument teruglezen, dan kan dat hier:

ROHA heeft vol ingezet om ADA een goede start te geven. Met ingang van januari zijn er twee nieuwe medewerkers gestart die zich hierop gaan storten: Huib Hoogendijk en Evelien Vos. Zij hebben samen met Farhang Dehzad hun intrede gedaan in een nieuw kantoor. Deze is gevestigd in de dynamische en inspirerende omgeving van Wework aan de Weesperstraat. Vanuit hier zullen zij de ROHA-praktijken begeleiden om IT beter te implementeren in de dagelijkse praktijk middels IT-ondersteuning en innovatieprojecten. Samen met de Alliantie partners zullen zij verder ook strakke randvoorwaarden afspreken voor een gezamenlijk beleid rondom IT in de regio, zoals het landelijke project OPEN dat dit jaar zal starten. Hieronder enkele concrete voorbeelden van wat zij zoal gaan doen voor de ROHA-praktijken:

Meld je aan voor een IT-scan van je praktijk!

Om de basisfunctionaliteit voor IT en vernieuwing op orde te krijgen bieden we de ROHA-leden in 2019 een IT-praktijkscan aan. Hiermee wordt een beoordeling gemaakt hoe het in je praktijk is gesteld met de basis IT-infrastructuur zoals hardware, software (HIS, KIS e-mail-faciliteiten, onderhoud, etc.) en security. Daarnaast inventariseren we ervaringen, wensen en problemen en geven op verzoek advies. Na de IT-scan weet je welke aanpassingen je kan doen in je eigen praktijk om veilig en optimaal gebruik te maken van je IT. Zo ben je als praktijk klaar voor de IT-vernieuwingen in de zorg de komende jaren. Heb je interesse in deze scan neem contact op met Huib. Aan deze IT-scan zijn geen kosten verbonden.

Meetups en eLearning

Om de basiskennis over IT en het enthousiasme over nieuwe technologieën te vergroten gaan we meetups organiseren en faciliteiten voor eLearning inzetten. Meetups zijn in andere sectoren een bekend fenomeen. Het zijn laagdrempelige bijeenkomsten (zogenoemde pizza-sessies) waarbij stil wordt gestaan bij een actueel onderwerp samen met onderzoekers, leveranciers en experts uit het veld. Ook verkennen we hoe (animatie)video’s ingezet kunnen worden voor eLearning doeleinden. De eerste activiteit die we hiervoor mede-organiseren is Hacking Health. Hacking Health is een hackaton waarbij zorgverleners en patiënten samen met ondernemers, designers en programmeurs in 3 dagen een idee omzetten naar een kant-en-klaar product, bijvoorbeeld een mobiele app. Meer informatie hierover vind je in dit bericht. Voor andere vragen en of ideeën voor Meetups en eLearning kan je contact opnemen met Farhang.

Innovatie pilots

Ook dit jaar gaan we door met het opzetten en uitvoeren van eHealth pilots. EHealth is het gebruik van nieuwe IT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en mogelijk te verbeteren. We verwachten dat de inzet van eHealth bijdraagt aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisarts(praktijk) en zelfmanagement van de digitaal vaardige patiënt. Hierdoor ontstaat ook een betere verdeling van inzet van zorgprofessionals.
Naast het uitvoeren van pilots zullen we vooral ook aandacht besteden aan de (rand)voorwaarden voor nieuwe technologieën en hoe je deze optimaal kan inbedden in de praktijk. Op korte termijn starten we met pilots rondom innovaties als leefstijladvies, zelfmanagement, thuismetingen en multidisciplinair samenwerken. Meer over deze pilots lees je in het volgende bericht We zijn namelijk op zoek naar geïnteresseerde praktijken die hieraan mee willen doen! Bij interesse in deelname of andere ideeën voor nieuwe pilots kan je contact opnemen met Evelien.

En verder….

We hebben nog veel andere plannen, die we graag delen wanneer ze concreter zijn. Maar in de tussentijd willen we binding houden met de wensen en behoeftes in de praktijken. Daarom starten we een ADA Klankbordgroep met huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkmanagers die samen met het ADA-team willen meedenken over onze activiteiten. Hiermee zal 3 keer per jaar vergaderd worden om ideeën op te halen en projecten te toetsen. Dus hierbij een oproep aan geïnteresseerden die hieraan mee willen doen. En nee, je hoeft geen affiniteit te hebben met IT! Het wordt zelfs aangemoedigd dan mee te doen, zo bereiken we iedereen. Ook als je geen interesse hebt in de klankbordgroep, maar je bent nieuwsgierig naar wat wij doen en waar wij zitten: de koffie en thee staan altijd klaar voor bezoekers die een keer een kijkje willen komen nemen. Graag hiervoor even een mailtje naar Farhang.

2: Welke pilots gaan van start?

Digitale ondersteuning diabetes mellitus type 2

Bij deze pilot wordt het gebruik van cBoards getest bij de digitale ondersteuning van samenmanagement (als de zorgverlener samen met de patiënt zijn of haar gezondheid managen) bij DM-patiënten. De verkennende pilot van cBoards is in de zomer van 2018 afgerond, wat voldoende reden gaf om te kijken hoe de digitale ondersteuning in de praktijk kan worden ingebed. In de denktank, betrokken bij de verkennende pilot, is besloten dat voor deze implementatie pilot de mobiele versie van cBoards wordt getest, omdat dit voor patiënten laagdrempeliger is. Deze app zal volgens Caresharing in de eerste maanden van 2019 verschijnen. Zodra deze beschikbaar is zullen we starten met de pilot. Via deze mobiele cBoards app kunnen patiënten thuis digitaal glucosewaardes bijhouden en doorsturen naar de praktijk, informatie vinden over diabetes en chatten met de zorgverlener. Bij interesse neem contact op met Evelien. (let op: er is een limiet aan het aantal deelnemers voor deze pilot)

Digitale samenwerking in de wijk

Een andere mogelijkheid die cBoards biedt is het samenwerken met andere zorgverleners, bijvoorbeeld thuiszorg, diëtisten enz., voor een specifieke patiënt. In deze implementatie pilot zal bekeken worden welke randvoorwaarden er moeten worden gecreëerd om deze functionaliteit goed te kunnen gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld training en het maken van afspraken met de andere zorgverleners over het gebruik. Bij interesse neem contact op met Evelien. (let op: er is een limiet aan het aantal deelnemers voor deze pilot)

Pilot-fase cBoards

cBoards is ontwikkeld door onze KIS-leverancier, Caresharing. Dit is dus een aparte applicatie, waar wij afzonderlijk voor betalen. Op dit moment testen wij het gebruik van cBoards in pilots. Binnen de pilots worden de deelnemende praktijken gevraagd de applicatie voor specifieke doeleinden te testen en mee te werken aan onderzoek en ontvangen hierbij ondersteuning van de ROHA. Ondersteuning kan bijvoorbeeld inhouden een instructie of training in optimaal gebruik of helpen bij het betrekken van andere zorgverleners in het gebruik ervan. Praktijken die interesse hebben in het gebruik van cBoards kunnen, via aanmelding bij de ROHA, toegang krijgen hiertoe. Voorwaarde is wel dat de praktijk meedoet aan een pilot.

Digitale leefstijladvies coach voor CVRM-patiënten

Bij deze verkennende pilot wordt het gebruik van MyClic getest als leefstijlinterventie voor CVRM-patiënten. Deze mobiele app berekent vooraf het hartrisico van een patiënt en geeft advies hoe de leefstijl veranderd kan worden om dit risico te verlagen. Via challenges kan een patiënt in een twee weken durend interactief programma meer te weten komen over bijvoorbeeld gezonder eten. Meer informatie over MyClic kan je vinden via de MyClic website. Bij interesse in deelname neem contact op met Evelien.

3: Introductie Huib Hoogendijk 

Sinds 1 januari ben ik met veel enthousiasme begonnen als programmaleider IT-ondersteuning bij de ROHA. In mijn werkzame leven heb ik vaak de combinatie gezocht van kwaliteit van zorg en IT. In mijn vorige baan bij Zorgbelang ben ik betrokken geweest bij projecten in de zorg waarin big data een grote rol spelen. Daarnaast was ik in een gezondheidscentrum projectleider van de pilot “Thuismeten Bloeddruk”. Tachtig laagcomplexe CVRM-patiënten meten thuis hun bloeddruk en de waarden worden vanuit huis langs digitale weg toegevoegd aan het KIS en HIS. Het komende jaar ga ik mij vooral bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de ROHA IT-praktijkscan en beleid opstellen omtrent HIS-KIS inrichting.

Artikel 4: Introductie Evelien Vos

Ik ben Evelien Vos. Sinds 15 januari ben ik aan de slag bij ROHA als projectleider e-health. De komende tijd ga ik aan de slag met de pilots met cBoards en MyClic. Daarnaast ga ik in kaart brengen wat de behoefte is van leden op het gebied van eHealth, zodat we gerichter oplossingen kunnen gaan bieden en randvoorwaarden opstellen. Ook kijk ik alvast vooruit om een overzicht te maken van de IT-kansen die de komende jaren onze kant op komen. In mijn vorige baan bij een softwareleverancier heb ik me beziggehouden met verschillende zaken rondom integratie van verschillende systemen en oplossingen in de zorg. Ik kijk ernaar uit om met jullie aan de slag te gaan om zo veel mogelijk van de kansen die IT biedt in te zetten.

5: Hacking Health

Op 11 t/m 13 april zullen ondernemers, zorgverleners, designers, patiënten en programmeurs in heel het land bijeenkomen tijdens een hackaton om de zorg te verbeteren. Dan zal in 6 verschillende steden, tegelijkertijd, het Dutch Hacking Health event plaatsvinden. ROHA is samen met zorgorganisaties als Amsterdam UMC, OLVG en Cordaan, partner in de Amsterdamse Hacking Health. Deze wordt georganiseerd door de SIGRA en de Amsterdam Economic Board met als prachtige doelstelling gezonde en gelukkige Amsterdammers! Wat is een hackaton? Bekijk het hieronder:

ROHA-praktijken zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Want loop jij al een tijdje rond met dat ene idee dat een zorgprobleem kan oplossen, of vind je het gewoon leuk anderen daarin te helpen, bij deze hackaton kan je het in één weekend jouw idee omzetten naar een werkende oplossing! De winnaars van de hackaton zullen daarna steun ontvangen de oplossing verder door te ontwikkelen en wie weet te piloten in de praktijk! Heb je interesse gekregen, schroom niet te mailen naar Evelien.

Meer informatie vind je op: https://dutchhackinghealth.nl/amsterdam/

Naar boven

Login

Registreren| Wachtwoord vergeten?

⇧ Inklappen