Alternatieve ruimte nodig voor griepvaccinaties?

Het organiseren van de griepcampagne in oktober vraagt dit jaar extra aandacht. Naar verwachting gelden dan nog steeds de coronamaatregelen en dat betekent dat veel huisartsenpraktijken niet kunnen voldoen aan de voorwaarden om mensen, die daarvoor in aanmerking komen, veilig te vaccineren. Na overleg met de LHV heeft het ministerie van VWS via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten verzocht om desgevraagd kosteloos ruimte in hun eigen wijk beschikbaar te stellen aan huisartsen om te vaccineren. Annemieke van Dijk, beleidsmedewerker van de HKA, heeft de contacten met de gemeente Amsterdam. De ROHA inventariseert nu onder de aangesloten huisartsen in welke wijken er alternatieve ruimte moet worden gezocht.

Alle huisartsen ontvangen een mail met de vraag of hun praktijk voor de griepcampagne coronaproof is. Geef uiterlijk 10 juli je antwoord door. Na de inventarisatie is er dan tijd om geschikte ruimtes in je wijk te zoeken.

De NHG heeft een addendum gemaakt waarin de praktische handleiding beschreven staat.

Meer informatie bij Willemien Rietman.

Delen: