Nieuws op Maat

donderdag 25 februari. Bekijk de nieuwsbrief in uw browser.
ROHA Nieuws op Maat week 08

Laatste nieuws

Leidraad voor proactieve zorgplanning

Begin op tijd met Advance Care Planning (ACP), adviseert het NIVEL op basis van onderzoek. Er is nu een specifiek ontwikkelde leidraad beschikbaar om de zorg voor kwetsbare patiënten proactief gezamenlijk met hen te plannen. Deze beschrijft het proces dat leidt tot het vastleggen van de behandelwensen en -grenzen van individuele patiënten: eenduidig, uniform en overdraagbaar.

Lees het hele bericht

Protocol Langerhans Dexamethason en diabetes bij COVID-19

Patiënten met COVID-19 krijgen thuis soms dexamethason, met ontregeling van bloedglucosewaarden bij diabetespatiënten tot mogelijk gevolg. Maar ook zonder diabetes kan een hyperglycemie ontstaan door gebruik van corticosteroïden zoals dexamethason. Wat schrijft het speciaal voor de eerste lijn ontwikkelde protocol voor?

Lees het hele bericht

Ontwikkeling handreiking voor huisartsen WZD in de ambulante setting

Stedelijk zijn partijen bezig met de ontwikkeling van een handreiking voor Amsterdamse huisartsen om alle procedures in de WZD zo goed mogelijk te kunnen doorlopen. De verantwoordelijkheden en taken van de huisarts staan beschreven in een aantal situaties: van het aanvragen van artikel 21 bij het CIZ tot het realiseren van een opname.

Lees het hele bericht

Kwaliteit zonder inhouding ketenzorgtarief

Wij hebben besloten om de indicatoren niet langer bepalend te laten zijn voor het al dan niet uitbetalen van het volledige ketenzorgtarief. Met elkaar spiegelen over aanpak en resultaten draagt volgens ons meer bij aan de kwaliteit van zorg. Wel blijven de benchmarks zinvol om samen te kijken welke patiënten extra aandacht verdienen. En wat leerden wij van COVID?

Lees het hele bericht

Vaak bekeken

Scholingen

Recent toegevoegde documenten

roha-logo